طراحی کارخانه توسن تجهیز

طراحی کارخانه توسن تجهیز به گونه ای متفاوت با طراحی کارخانه های دیگر سبب شد طراحی معماری کارخانه به عنوان نامزد دریافت جایزه ساختمان عمومی سال خاورمیانه در سال 2017 شود. همچنین طراحی کارخانه توسن تجهیز به دریافت رتبه اول جایزه معماری داخلی ایران در سال1397 شده است.

توسن تجهیز

توسن تجهیز شرکت تولید کننده دستگاه های ضدعفونی کننده تجهیزات بیمارستانی است که پس از بیش از یک دهه فعالیت تصمیم به احداث و انتقال کارگاه تولیدی و ساختمان اداری به پارک فن آوری پردیس می نماید. قطعه زمینی 500 متری که یک فنداسیون موجود داشت به این شرکت تحویل داده شد. اولین چالش پیش روی طراحان، محدودیت پایین ترین تراز موجود بود که با توجه به محدوده ارتفاعی و ضوابط ویژه پارک فن آوری میبایست دو تراز زیرین و سه تراز روی زمین ، به گونه ای در طراحی  کارخانه لحاظ امیشد که پاسخگوی نیازهای کارفرما باشد.

برنامه طراحی کارخانه

با توجه به برنامه فیزیکی ، طبقه منفی 2 به انبار ، سالن غذاخوری ، نمازخانه ، اتاق نگهبان ، تاسیسات و رختکن پرسنل تولیدی اختصاص داده شد . طبقه منفی 1 به پارکینگ ، طبقه همکف به تولید و طبقات اول و دوم به شوروم ، اتاق های اداری- مهندسی و ریاست تخصیص داده شد .

شفافیت در معماری کارخانه

با توجه به تولیدات خاص و های – تک شرکت ، نمایش فرآیند تولید دستگاه می توانست یک ارزش بصری خاص برای ساختمان ایجاد کند. علاوه بر این،  شوروم نیز میتوانست کاملا در دید ناظران عبوری از بیرون باشد. کارخانه به نوعی معرف کلیه فعالیت های شرکت باشد. از طرفی، هم نشینی متراکم قطعات کنار هم در پارک فن آوری پردیس، مطلوب طراحان نبود. یک ساختمان شفاف، فضای بیشتری را به لحاظ بصری میان همجواری ها به وجود می آورد.

ارتفاع محدود – عملکرد فضاهای داخلی

کارفرما زمان محدودی برای ساخت داشت و با توجه به زمان بر بودن و هزینه تخریب، فنداسیون موجود میبایست حفظ میشد. با توجه به محدودیت ارتفاعی بر اساس ضوابط پارک ( 10 و نیم متر) و محدودیت اجباری از زیر زمین به علت فنداسیون موجود ، فضاهای مختلف بر اساس نیاز ارتفاعی ، میزان اهمیت و سطح استفاده بر روی هم قرار گرفته اند.

گشایش فضایی – سطوح مجاز ساخت

برای تامین سطوح مجاز ساخت، گشایش های متعدد در طبقات به گونه ای لحاظ شد که از فضاهای مختلف در تراز های مختلف، دیدهای متنوعی به سایر فضاها وجود داشته باشد.  مدیریت در بالاترین تراز، به کلیه فضاهای مختلف دید دارد. همینطور برای تامین ارتفاع بلند مورد نیاز کارگاه تولیدی، یک گشایش، بالای سر کارگاه لحاظ شده است. از سوی دیگر این گشایش های عمودی در ترکیب با فضای شوروم در تراز میانی یک حرکت خالی را درتوده بسته حجم شکل داده است. جدای از این، جانمایی گشایش ها در موقعیت متفاوت پلان، سبب ایجاد دیدهای متنوع داخلی شده است.

مقطع به مثابه نما

با توجه به موارد فوق، کارخانه توسن تجهیز در ارتباط حداکثری با محیط اطراف در نظر گرفته شد. به گونه ای که پروژه از درون توسعه پیدا کرد و به جداره نما رسید . جداره شفاف نما هم تنها برای نمایش عنوان امتداد فضای داخلی و مقطع با فضای بیرون در نظر گرفته شد. حرکت گشایش های عمودی در ارتباط با فضای باز شوروم در پشت نمای شفاف شیشه ای کالبد بسته ساختمان را گشوده است. یکی از مقاطع پروژه در نمای ساختمان و معماری کارخانه منعکس شده است . نهایتا لوورهای عمودی جهت کنترل نور در بخش تولید لحاظ شده است. علت عدم انتخاب لوور افقی به علت خاکگیری زیاد بوده است.

نوآوری و مزایای طراحی کارخانه توسن تجهیز

 • پاسخگویی به محدودیت های موجود در سایت از قبیل فنداسیون موجود و تراز ارتفاعی الزامی در پارک فن آوری.
 • چیدمان فضاها در تراز های متفاوت برای پاسخگویی به نیاز کارفرما در فضاهای مختلف به لحاظ میزان و سطح استفاده.
 • عدم ایجاد یک فرم بسته با توجه به فاصله کم قطعات هم جوار در پارک فن آوری پردیس و ایجاد یک حجم شفاف.
 • ایجاد یک حجم شفاف و نورگیری حداکثری و کاهش نیاز به نور مصنوعی در طول روز .
 • توسعه فضایی از درون و شکل دادن به کالبد ساختمان در معماری کارخانه.
 • ساختمان به عنوان پرده نمایش فرآیند فعالیت های تولیدی ( کارگاه ) و محصول فرآیند ( شوروم).
 • استفاده از رنگ روشن در نما به منظور القای فعالیت بهداشتی شرکت توسن تجهیز و تعریف ورودی با رنگ های سازمانی و لوگوی شرکت .
 • آدرس : پارک فن آوری پردیس
 • کارفرما : توسن تجهیز
 • سال : 1393
 • سال ساخت : 1395
 • معمار مسئول : شهاب میرزاییان ، احسان نادری
 • سرپرست سازه : یعقوب عابدپور
 • سرپرست تاسیسات : محمد بزرگ نیا
 • گروه معماری : محمدابراهیم تاجیک ، امید محمدی ، کسری شفیعی زاده، حسین زین آغاجی
 • عکس : هامون مقدم