برج اداری وزرا

طراحی برج اداری وزرا و مجاورت با پارک ساعی، آن را یکی از زیباترین برج های تهران تبدیل ساخته است. معماری برج ساده و در عین حال پویاست.

ایده طراحی

برج وزرا در زمینی با کشیدگی شمالی -جنوبی قراردارد. این برج در یکی از مناطق اداری تهران واقع شده است. همجواری با پارک ساعی موقعیتی ممتاز برای برج ایجاد کرده است. با توجه به موقعیت قرارگیری، برج رویال وزرا در منظر دور از شریان های مختلف دیده می شود . از همین رو ، طراحی برج با توجه به مقیاس های متفاوت و منظر دور و نزدیک شهری انجام شده است. به همین خاطر برج رویال وزرا، به قطعات ارتفاعی، متناسب با میزان دیده شدن تقسیم شده است .

در مقیاس محلی خیابان وزرا

امتداد شمالی جنوبی برج باعث شده تا نمای اصلی، موازی با خیابان وزرا باشد . برای همین، طراحی برج، با کمی چرخش و کوچک شدن در راس شمالی لحاظ شده است. لذا نمای اصلی و فرم برج در راستای وزرا بهتر دیده می شود. عبور از قالب باکس و تعریف یک سیلندر، سبب شده تا فرم برج چشم نوازتر باشد . نمای تجاری ، در ارتباط با  شریان پیاده خیابان وزرا شکل گرفته است . ایجاد یک پلازای شهری در ورودی تجاری سبب شکل گیری یک عرصه عمومی در سکانس ورودی از شهر شده است . پوسته شفاف جهت خوانایی و برای دعوت کنندگی و ارتباط بصری بیشتر درون و بیرون لحاظ شده است. استفاده از فرم های خاص در ورودی های تجاری نیز، سبب خوانایی ورودی ها در کالبد برج شده است .

در مقیاس نزدیک شهری

مجاورت با پارک ساعی ، سبب شده برج وزرا از خیابان ولیعصر در ترکیب با توده سبز درختان دیده شود. استفاده از نمای طرح چوب جهت ایجاد همخوانی با توده سبز پارک در نظر گرفته شده است .

در مقیاس دور شهری

در منظر دور شهری، طبقات بالا و بام در میان توده ساختمان های دیگر دیده می شوند . لذا بام ، تنها بخش دیده شده از برج، به عنوان یک سطح مهم طراحی ، لحاظ گردیده است .

لوورهای نما

صلبیت و شفافیت نما با تغییر زاویه و آهنگ حرکت ناظر در اطراف برج تغییر میکند. تغییر تراکم لوورها، سبب پنهان شدن بخش های از پوسته شفاف در زوایای مختلف دید ناظر می شود . این ایده خلاقانه استفاده از لوورها ، سبب شکلگیری نمایی پویا و در تعامل با ناظر شده است. به گونه ای که معماری برج و نمای برج مانند ارگانیسمی زنده به تغییر دید ناظر ، واکنش نشان می دهد. بدین سان نماهای متفاوتی از یک کلیت یکسان را عرضه می کند. از سوی دیگر، استفاده از این لوور ها سبب تنظیم نور شرق و غرب در فضای داخلی واحدهای اداری می شود .

گشایش میانی برج

گشایش میانی ، با سبک کردن توده و قاب کردن آسمان ، سبب تداعی زدایی می شود . به درون کشیدن بیرون و استفاده از فضای خالی در طراحی برج ، سبب ایجاد فرمی پویا شده است . این گشایش به یک شاخص فرمی در طراحی برج نیز تبدیل شده است. این گشایش در ترکیب با فضاهای سبز، یک فضای مکث و تعامل اجتماعی فراهم نموده است . کارکرد دیگر این گشایش، فراهم نمودن یک سکوی نظاره با دید پاناروما به شهر تهران است. این گشایش از تمامی واحدهای اداری قابل دسترس است.

ارتباط درون و بیرون

تغییر آهنگ چیدمان لوورها، سبب ایجاد تفاوت در داخل واحدهای اداری نیز شده است. با حرکت ناظر در داخل واحدهای اداری نماهای متفاوتی از شهر عرضه می شود. از سوی دیگر استفاده از این لوورها سبب تنظیم نور شرق و غرب می شود . لوورهای نما  با طرح چوب لحاظ شده است. این انتخاب برای ایجاد حس متفاوت در واحدهای اداری بوده است. علاوه براین وجود لوورها سبب ایجاد پویایی در معماری برج شده است.

بام

در بام پروژه به سبب الزامات و استانداردها ، هلی پد قرار گرفته است . از دیدهای متفاوت ، هلی پد یک شاخصه بصری شده است . در شریانهای شهری اطراف و در منظر دور، هلی پد ، در میان ساختمانهای دیگر خودنمایی می کند . در واقع هلی پد به عنوان یک لندمارک شهری درک می شود. این لندمارک در خاطره جمعی ثبت و سبب ماندگاری در ذهن شهروندان می شود . این بخش یک قسمت مهم در معماری برج است.

گروه طراحی

پادرا پایا پارس / منظر بوم نقش

پونه وکیلیان و آرش سجادی / علی هادی مقدم وشهاب میرزاییان

  • آدرس : تهران ، خیابان وزرا
  • کارفرما : شرکت رویال ساختمان
  • تاریخ : 1392
  • تاریخ اجرا : 1394
  • معمار مسئول : شهاب میرزاییان ، علی هادی مقدم
  • نظارت : کاوه خاجویی، محمدرضا بهمن پور، ایمان حضرتی، بهزاد مخلص
  • متراژ : 33 هزار متر مربع