آپارتمان ژوان سمنان

طراحی آپارتمان ژوان سمنان  آنرا از سایر الگوهای متعارف طراحی آپارتمان سمنان متمایز ساخته است.

خواسته های طرح

سفارش دهنده ، خانواده جوانی است که با خرید یک زمین قصد ساخت یک بلوک آپارتمانی داشت. خواسته آن ها یک آپارتمان سه واحده در سه طبقه در قطعه زمینی شمالی بود. خواسته خانم خانواده طراحی یک خانه لوکس شبیه قصر بر خلاف الگوی رایج آپارتمان سمنان در زمینی با عرض محدود 7 متر بود .

از طرفی در تبادل نظر با کارفرما ، مشخص شد که برای اخذ سه وام ، حتما میبایست سه واحد مسکونی ساخته شود. واحد اول برای اقامت خانواده لحاظ شد. واحد دوم برای اجاره با مطب دندانپزشگی در نظر گرفته شد. یکی از این واحدها هم برای اقامت مهمانهایی است که از شهر بوکان می آیند. این واحد می توانست متراژ کمتری نسبت به دو واحد دیگر داشته باشد. برای تامین خواسته های اعضای خانواده به جای پیش بینی سه واحد فلت، میبایست ترکیب ، شکلگیری و جهت گیری واحدها به گونه دیگری پیش بینی میشد .

به علت محدودیت عرض زمین و میزان نورگیری ، واحدها در ارتفاع با یکدیگر ترکیب شدند. استفاده از پلکان در داخل واحدها نیز از منظر سفارش دهنده مطلوب بود. بر همین اساس ، سه واحد مجزا با ساختار فضایی متفاوت شکل گرفت. واحد تریپلکس برای اقامت، واحد دوبلکس برای اجاره یا استفاده به عنوان مطب دندانپزشکی و سوم، واحد اقامت مهمان .

ایده طراحی

برای استفاده بهینه از فضا و همچنین دسترسی به نور ، واحدهای دوبلکس و تریبلکس در دل یکدیگر قرار گرفته اند. هر کدام قابلیت استفاده از نور و نیز استفاده از نمای اصلی را دارند. اتاق های خواب هر واحد نیز در مجاورت نورگیر پشت ساختمان میباشد . سپس واحد سوم در ارتباط با واحد تریپلکس در طبقه سوم جانمایی شد. در هسته مرکزی ساختمان، پله های ارتباطی داخلی واحدهای مجزا  استقرار یافته است. پله ها در واحد دوبلکس سبب جدایی عرصه خصوصی و عمومی در دوطبقه شده است. در واحد تریپلکس، یک گشایش مرکزی سه طبقه تریپلکس را در یک نیم طبقه به هم پیوند می دهد.

این فضای میانی در هر دو واحد با یک فضای چوبی مشخص شده است . از طرفی این قسمت با سازه فلزی ساخته شده است. چنانچه بعدها کارفرما به هر دلیل، قصد فروش آپارتمان را داشت این بخش تغییر می کند. سه واحد خاص در هم تنیده نیز به سه واحد آپارتمان فلت تبدیل شود. تغییر متریال در نما نیز تکرار شده است. در نما یک باکس چوبی بیرون زده پیش بینی شده است. همچنین تراس ها نیز با متریال چوب در نما دیده می شوند. نما به رنگ کلی سفید طراحی شده است. نمای سیمانی سفید در بافت شهری همجوار می درخشد.

  • آدرس : سمنان
  • کارفرما : دکتر سامان فرخی
  • تاریخ : 1391
  • تاریخ اجرا : 1395
  • معمار مسئول : شهاب میرزاییان
  • سرپرست تاسیسات : محمد بزرگ نیا
  • گروه معماری : علیرضا هوبخت، امیرسیاوش قربانی، محسن خان محمدی، محمد ابراهیم تاجیک
  • عکس : هامون مقدم