آپارتمان سپید لواسان

طراحی آپارتمان سپید لواسان به شکل یک ویلا آپارتمان زیبا در لواسان است. آپارتمان سفید ظاهری متفاوت از یک آپارتمان دارد. این طراحی آپارتمان میتواند یک الگوی طراحی آپارتمان در لواسان باشد. طراحی آپارتمان لواسان با فرم متفاوت خود بیشتر به یک خانه و ویلا شبیه است.

ایده طراحی

آپارتمان سپید لواسان ایده تبدیل یک آپارتمان لواسان به سه ویلای مجزا می باشد. خواسته کارفرما، احداث یک آپارتمان سه واحدی مجزا برای فروش بود . ایده اصلی ایجاد واحدهای همسایگی مجزا و مستقل بود. این سه واحد میبایست در یک ساختار کلی در پیوند با یکدیگر باشند . تراز واحدها با توجه به شیب زمین و نحوه دسترسی برای هر واحد مشخص شد.  ورودی واحد همکف ، از سمت گذر مجاور ملک در نظر گرفته شد. ورودی واحدهای طبقات بالاتر از بر اصلی مجاور میدان  در نظر گرفته شد. ورودی طبقه اول به شکل چند پله به سمت بالا و ورودی طبقه دوم با یک شیب راه به سمت آسانسور شکل گرفت. به این ترتیب ، هر سه واحد دارای ورودی های مستقل هستند.

به علت غیر هندسی  بودن زمین، جهت گیری و طراحی بر اساس زوایای زمین و دیدهای مختلف شکل گرفت . برای حل زوایای سایت در پلان ، کلیت ساختمان به شکل دو مربع چرخیده در هم طراحی شد. در یک مربع، فضاهای عمومی و در مربع دیگر فضاهای خصوصی قرار گرفت. در زاویه ایجاد شده در داخل پلان ، آشپزخانه به عنوان مفصل فضایی پیش بینی شد. در فضای خارجی ایجاد شده در این چرخش ، تراس ها به عنوان مفصل میان دو مربع لحاظ شده اند. نهایتا، پله ارتباطی با یک ساختار مجزا در گوشه ساختمان قرار گرفت. قرارگیری این پله بخش مهمی از فرم معماری در لبه شمالی سایت برای ایجاد حریم همسایه  میباشد .

فرم یابی در طراحی آپارتمان سپید لواسان

چرخش واحدهای مسکونی و پله بر اساس گردی لبه زمین سبب ایجاد یک شکاف حجمی شده است. تراس های عمیق دو واحد فوقانی در این شکاف قراردارند . پوسته پوشاننده پله در ارتباط با ورودی ، سقف و دیوار محوطه به عنوان یک کلیت انسجام بخش به فرم معماری در نظر گرفته شده است. با توجه به احداث میدان در آینده و چرخش خودرو و ناظران پیاده،  وجود این پوسته سبب ایجاد دیدهای متنوع می شود .

نوآوری و مزایای طراحی آپارتمان لواسان

 • آپارتمان – ویلا:

به علت سابقه ساخت و ساز و الگوهای خانه موجود در لواسان سعی شده است الگوی آپارتمان سه واحده تداعی کننده یک خانه ویلایی و مستقل باشد . ایجاد فرم یکپارچه بیرونی به این منظور دز طراحی آپارتمان لواسان لحاظ شده است.

 • حیاط در ارتفاع:

برای استفاده حداکثری از دید ، چرخش فرمی میان واحد و راه پله سبب ایجاد تراس های عمیق پوشیده از دید شده است.

 • استقلال حرکتی واحدها :

 در طراحی آپارتمان سپید لواسان ورودی و مسیر حرکتی هر واحد جداگانه در نظر گرفته شده است .

 • حفظ حداکثری توپوگرافی زمین:

نحوه قرارگیری ساختمان بر اساس شیب طبیعی زمین است. گودبرداری به غیر از لبه شمالی سایت برای ایجاد حیاط خصوصی واحد همکف و استخر انجام نشده است .

 • توجه به دید و منظر و المان طبیعی موجود :

قرارگیری بازشوها بر اساس دیدهای موجود بوده است. قرارگیری ساختمان نیز برای حفظ تک درخت موجود در سایت بوده است. ساختمان به عنوان پس زمینه درخت در حیاط میباشد .

 • توجه به گرافیک سایت و طرح های بالادست موجود:

با توجه به شکل چند ضلعی و قرارگیری در کنار شریان های مختلف ، ساختمان با لبه های سایت تطبیق داده شده است. در هر جهت پرسپکتیو و منظر مناسبی به وجود آمده است. فرم و جهت گیری ساختمان  نیز بر اساس دیدهای آتی میدان ایجاد شده است .

 • آدرس : لواسان
 • کارفرما : سعید بنویدی، بابک شفیعی زاده
 • تاریخ : 1390
 • تاریخ اجرا : 1393
 • معمار مسئول : شهاب میرزاییان، رامین قدس
 • طراحی سازه : یعقوب عابدپور
 • گروه معماری : محمد ابراهیم تاجیک ، امید محمدی