هتل الیزه

طراحی هتل الیزه بندر لنگه بر اساس ترکیب المان های معماری ایرانی و نیازهای آوانگارد پروژه انجام شده است.

بندر لنگه

بندرلنگه یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان بندرلنگه و یکی از بنادر مهم جنوب کشور است. بندر لنگه آب و هوایی گرم و مرطوب دارد. بندر لنگه به لحاظ موقعیت قرارگیری از قدیم مورد توجه تجار بوده است. و در قرن 18 میلادی نزدیک به 60 سال نقش اساسی در اقتصاد جنوب کشور داشته اشت.

معماری هتل

معماری هتل با دو رویکرد مختلف انجام می شود. رویکرد نخست توجه به زمینه های بومی و فرهنگی سایت طراحی است. رویکرد دوم توجه به بعد بین المللی هتل است. بر اساس رویکرد دوم، معماری هتل ، طراحی مدرن و آوانگارد است. هرچند رویکرد اول بیشتر به دنبال نشانه های فرهنگی و بومی بستر طراحی هتل می باشد.

ایده طراحی هتل

 ملاحظات طراحی بر اساس اقلیم و فرهنگ ویژه جنوب ایران انجام شده است. دو رویکرد اساسی در طراحی ، که پیشتر به آن اشاره شد با هم ترکیب شده اند. از سمتی توجه به المان های معماری ایرانی حائز اهمیت است. از طرف دیگر هتل پذیرای مهمانان از جاهای متفاوت می باشد. استفاده از مصالح بومی و الگوهای معماری بومی در زبانی مدرن در طراحی به کار گرفته شده است.

ایده طراحی داخلی هتل

بر اساس رویکرد ذکر شده طراحی داخلی هتل نیز انجام شده است. طراحی داخلی ادامه الگوهای طراحی نمای هتل است. استفاده از ترکیب بندی های رنگی در نما در فضای داخل برای یکپارچگی بیرون و درون می باشد.

  • آدرس : بندر لنگه
  • کارفرما : خصوصی
  • سال : 1397
  • سال ساخت : 1398
  • معمار مسئول : شهاب میرزاییان
  • گروه معماری : مرضیه نبی زاده ، ماندانا بنیادلو
  • طراحی جزییات : شاهین تقدیسیان