مجموعه اداری تجاری میرداماد

مجموعه اداری میرداماد

مجموعه اداری میرداماد با طراحی اداری متفاوت در بلوار میرداماد نمونه طراحی اداری خاص است .بلوار میرداماد از سوی شرق به خیابان شریعتی (کوروش کبیر یا جاده قدیم شمیران پیشین) و از سوی غرب به خیابان ولی‌عصر (پهلوی پیشین) منتهی می‌شود. راه‌های اصلی متقاطع با این خیابان عبارتند از بزرگراه آفریقا (جردن)، بزرگراه مدرس و خیابان نفت.

بلوار میرداماد در بخش شرقی خود از میدانی به نام میدان مادر (محسنی) می‌گذرد. در تقاطع بزرگراه مدرس و بلوار میرداماد بخشی از این خیابان از پلی روگذر به نام پل میرداماد می‌گذرد.بلوار میرداماد که خیابان میرداماد نیز نامیده می‌شود، از بلوارهای زیبا و نسبتاً عریض شهر تهران است که در محله داودیه و در منطقه ۳ شهرداری تهران واقع شده‌است. شهرت این بلوار سبب گردیده تا ساکنین تهران محلهٔ داودیه را غالباً با نام میرداماد بشناسند.

ایده طراحی اداری

طراحی اداری براساس یک فرم شاخص اداری شکل گرفته است . زمین این پروژه با کشیدگی شمالی جنوبی عمود بر بلوار میرداماد به گونه ای در شمال بلوار استقرار یافته است که نمای اصلی ورودی ساختمان از کمترین دید سواره بهره می برد. به علت عدم یکی بودن سطح اشغال مجموعه دو طبقه تجاری در طبقه همکف و اول و نه طبقه اداری رویین ، ایجاد یک فرم یکپارچه مد نظر بوده است.

سطوح شفاف شیشه ای تجاری از روی نمای تجاری بر بدنه و حجم طلب اداری  ادامه میابد و نماهای جانبی نیز به شکل یک بافت در نظر گرفته شده است. این بافت با توجه به دید سواره عبوری بر بلوار میرداماد لحاظ شده است. در شب هنگام نیز بافت بازشوهای اداری و نیز پوسته شفاف تجاری ادامه یافته بر روی نمای اداری به شکل متوالی روشن میشوند.در طراحی اداری نیز واحدهای با حداکثر نورگیری و ورودی های مجزا نسبت به ورودی مجموعه تجاری لحاظ شده است تا سبب عملکرد مستقل مجموعه اداری از مجموعه تجاری شود.

.