طراحی منظر ره باغ نعیم

طراحی منظر شهری ره باغ نعیم سعی در ایجاد فضای شهری در جوار اماکن مقدس شهر مشهد دارد؛ طراحی منظر شهری در این پروژه میخواهد شهر زمینی را به محدوده قدسی پیوند دهد.

شهر مشهد

کلانشهرمشهد ، در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است. این شهر در زمان افشاریان، پایتخت ایران بود. مشهد با ، دومین شهر پهناور و پرجمعیت ایران پس از تهران است و نود و پنجمین شهر پر جمعیت دنیا میباشد.  این شهر به واسطه وجود امام رضا، سالانه پذیرای بیش از 30 میلیون زائر از داخل و خارج از کشور است.

شهر قدسی

شهر قدسی( حرم مطهر امام رضا) که دلیل گسترش شهر زمینی اطراف بوده است؛ اکنون میان شهر زمینی قرار گرفته است. مکان قدسی برای عبادت و راز و نیاز در میان شهری با کالبد و همه ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، شهر قدسی هم درون شهری زمینی زیست خود را دارد. شهر قدسی در امتداد شهر زمینی درک میشود اما تکه ای جدا مانده از اتفاقات شهر زمینی است.

طراحی منظر شهری ره باغ نعیم

ره باغ نعیم در مجاورت حرم امام رضا، فضایی پویا و محترم به دلیل بزرگواری حرم مجاورش است. نه در برابرش جلوه گری میکند و نه منفعل و بی هویت است. ره باغ نعیم ملازم حرم مطهر است تا درک آن در شهر ساده تر شود. باغی است که نگین آن حرم مطهر است. از بیرون لذت حضور در شهر قدسی را نمیکاهد اما درون آن پر از جنب و جوش است. ره باغ نعیم فرصتی فراهم می آورد تا به تفرجگاهی محترم در جوار حرم اما مرضا تبدیل شود.با در نظر گرفتن الگوی مولد، ره باغ نعیم می تواند بخشی از پلازای شهری باشد که شهر قدسی را به شهر زمینی متصل میکند . المان میانی ره باغ نعیم بخشی از پلازای محوری برای مهیا شدن حضور در شهر قدسی است.