رستوران خیابان پنجم

طراحی رستوران خیابان پنجم در چهارراه خیابان 37 نیروی هوایی تهران بر اساس ارتباط بین فضای عمومی و فضای شهری شکل گرفته است. طراحی داخلی رستوران نیز بر این مبنا شکل گرفته است.

ایده طراحی رستوران خیابان پنجم

موقعیت پروژه رستوران خیابان پنجم در  تقاطع یکی از خیابان های شلوغ جنوب شرق تهران است. سازه اجرا شده بر اساس ظرفیت ممکن سطح اشغال در حال اجرا بود. به سبب موقعیت قرارگیری پروژه رستوران خیابان پنجم به نظر میرسید پروژه میبایست پاسخی به محیط شهری اطراف در جهات مختلف داشته باشد. به همین خاطر حجم بنا در طراحی رستوران خیابان پنجم به چند باکس تقسیم شد، باکس نخست رو به خیابان پنجم ( خیابان اصلی)، باکس دوم رو به میدان و تقاطع ، باکس سوم رو به خیابان فرعی و تجاری مقابل و باکس چهارم به عنوان ورودی به مجموعه و پله آسانسور اختصاص داده شده است. به علت  چرخش هر  یک از باکسها به یک گذر و اتفاق شهری، فضاهای بینابینی در حجم پروژه رستوران خیابان پنجم ایجاد شده است. این فضاها به عنوان محلی برای کاشت فضای سبز و افزودن سبزینگی به حجم پروژه تجاری بوده است.این باکسها به شکل قابهایی شفاف نهایت ارتباط با فضای درون  و بیرون را فراهم می آورند. به علت کاربری رستوران نمای پروژه تا حد امکان شفاف و در ارتباط با شهر لحاظ شده است.

طراحی داخلی رستوران

در کنار طراحی رستوران، به عنوان یک کالبد و موضوع عمومی ، طراحی داخلی رستوران نیز موضوع مهمی است. طراحی داخلی رستوران به عنوان تکمیل کننده فرم و طراحی رستوران نقش مهمی دارد. در طراحی داخلی رستوران خیابان پنجم، فضای د ورنگ سیاه و سفید در امتداد نمای اصلی شکل گرفته است. نوع نورپردازی داخلی نیز در ارتباط با نحوه پلاک بندی سنگ نما میباشد. تعریف پوسته شفاف جداره نما ، تمام فضای داخل را در معرض عابرین قرارداده است. به این ترتیب فضای شهری، نما به عنوان جداره شهری و طراحی داخلی رستوران در امتداد یکدیگر درک میشوند.

  • طراح : شهاب میرزاییان
  • همکاران طراحی معماری : زهرا آرمان، ماندانا بنیادلو، شاهین تقدیسیان
  • کنترل و مدیریت مدلسازی اطلاعات ساختمان : سجاد جعفریان
  • مشاور اجرایی : امیر قائم مقامی
  • گرافیک : سارا ناصری
  • سازه : سیامک پرتوی
  • تأسیسات : فرجی
  • مجری : محسن مقدس
  • عکس : هامون مقدم ( هامون دیجیتال سینما)