Architecture

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ابعاد نورگیر

نویسنده : Shahab Mirzaean

جولای 17, 2021

بدون دیدگاه

آپارتمان نشینی و کاهش فضاهای باز قابل استفاده شخصی در سکونتگاه های امرو…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود

شرکت معماری طراحی آپارتمان . طراحی ویلا

نویسنده : Shahab Mirzaean

جولای 20, 2020

بدون دیدگاه

طراحی ویلا طراحی ویلا یکی از موضوعات جذاب برای معماران است. ساخت ویلا در…

ارسال شده در : آموزش و دانلود

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود

طراحی کارخانه . شرکت معماری

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 28, 2019

4 دیدگاه

طراحی کارخانه یکی از تخصص های مهندسین مشاور منظر بوم نقش در سال های اخیر…

ارسال شده در : آموزش و دانلود

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ضوابط پارکینگ طبقاتی

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 11, 2019

بدون دیدگاه

پهنه های تجاری  یا پهنه فعالیت به لحاظ ارزش ملکیت ، با ارزشترین زمین های…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ابعاد نورگیر

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 6, 2019

بدون دیدگاه

پهنه سکونت در تهران و شهرها بیشترین مساحت شهر را برای ساخت و ساز شامل می…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | اخبار صنعت ساختمان

ضوابط شهرداری

نویسنده : Shahab Mirzaean

آوریل 16, 2019

بدون دیدگاه

ساختار پهنه بندی تهران پهنه بندی استفاده از اراضی محدوده شهر تهران، مبت…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | اخبار صنعت ساختمان

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ض.ابط طراحی معلول

نویسنده : Shahab Mirzaean

سپتامبر 25, 2018

بدون دیدگاه

ضوابط طراحی برای معلولین اعم از معلولین حرکتی ، جسمی و حسی با توجه به بر…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ابعاد نورگیر

نویسنده : Shahab Mirzaean

سپتامبر 8, 2018

بدون دیدگاه

ابعاد نورگیر در ساختمان با توجه به ضوابط ملاک عمل در شهرداری ، تاثیر بسی…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

ضوابط طراحی پارکینگ

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 10, 2018

۱ دیدگاه

ضوابط تامین پارکینگ در پهنه سکونت تأمین پارکینگ برای کلیه­ واحدهای مسک…

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

Category: آموزش و دانلود

Posted in : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

تخریب و گودبرداری

نویسنده : Shahab Mirzaean

ژوئن 4, 2018

بدون دیدگاه

تخریب و گودبرداری اولین مراحل احداث ساختمان هستند. در بخش دوم موارد فنی …

ارسال شده در : آموزش و دانلود | قوانین ساخت و ساز

از جدیدترین مقالات معماری بهره مند شوید

ما را در اینستاگرام دنبال کنید

طبقه بندی